Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nam - Trận 61
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NAN DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Lê Sỹ Khánh Nghệ An
Nguyễn Viết Hoàng Nghệ An
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Quang Anh Đà Nẵng
Nguyễn Văn Chính Nghĩa Đà Nẵng
Diễn biến