Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nữ - Trận 64
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG YBA
 
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Thị Quỳnh Như Yên Bái
Nguyễn Thủy Tiên Yên Bái
Diễn biến