Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nữ - Tứ kết 2
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HPG DNA
1   3
Tên vận động viên Đoàn
Mai Thị Thanh Ngân Hải Phòng
Nguyễn Thị Giang Hải Phòng
Nguyễn Thị Ngọc Anh Hải Phòng
Phạm Thị Ngọc Mai Hải Phòng
Tên vận động viên Đoàn
Lê Khánh Linh Đồng Nai
Nguyễn Hoàng Thiên Kim Đồng Nai
Nguyễn Thị Anh Đào Đồng Nai
Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai
Diễn biến