Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nữ - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM TBH
2   3
Tên vận động viên Đoàn
Lâm Mỹ Tiên TP Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Vân TP Hồ Chí Minh
Vũ Thị Anh Thư TP Hồ Chí Minh
Vũ Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Phương Hồng Thái Bình
Mai Thị Hồng Tho Thái Bình
Nguyễn Thị Ngọc Thuý Thái Bình
Phạm Thị Diệu Ly Thái Bình
Trần Thị Ánh Thái Bình
Diễn biến