Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nữ - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNA BGI
2   3
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Kim Ngân Đồng Nai
Nguyễn Hoàng Thiên Kim Đồng Nai
Nguyễn Thị Anh Đào Đồng Nai
Nguyễn Thị Cẩm Tú Đồng Nai
Nguyễn Thuỳ Linh Đồng Nai
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang
Nguyễn Thị Sen Bắc Giang
Thân Vân Anh Bắc Giang
Trần Thị Phương Thuý Bắc Giang
Diễn biến