Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: 57kg nữ - Trận 4: Thanh Hóa - Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Hoa Thanh Hóa 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thị Ánh Tuyết Đà Nẵng 2
Diễn biến