Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - Gi +70kg nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Thanh Hóa Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRẦN THỊ KHÁNH LINH Đà Nẵng Thua
Diễn biến