Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - Gi +70kg nữ - Trận 5
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRẦN THỊ HƯƠNG Hà Nam Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRẦN THỊ KHÁNH LINH Đà Nẵng Thắng
Diễn biến