Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: trên 87kg nam - Trận 24: Bình Thuận - Ninh Thuận (Bán kết 1)
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Trường Chinh Bình Thuận 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thao Ninh Thuận 0
Diễn biến