Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - Gi 57kg nữ - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
HOÀNG THỊ THU THƯƠNG Bình Dương Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRỊNH THỊ THẢO TRINH Đồng Nai Thua
Diễn biến