Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nữ - Tiền Giang vs Bình Dương
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
TGG BDU
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Pham Ngân Giang Tiền Giang
Trần Nguyễn Bảo ThI Tiền Giang
Võ Thị Ngọc Quí Tiền Giang
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Tiểu Bình Bình Dương
Huỳnh Tiểu Di Bình Dương
Vũ Trí Minh Bình Dương
Diễn biến