Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nam - Đà Nẵng vs Hải Phòng
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
DNG HPG
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Lê Văn Đức Đà Nẵng
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Nhật Thành Hải Phòng
Đặng Văn Hưng Hải Phòng
Nguyễn Tiến Minh Hải Phòng
Diễn biến