Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vật dân tộc Sự kiện: Trên 60 đến 63kg - Trận 11
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Đức Tiến Nghệ An Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Phi Hùng Ninh Bình Thua
Diễn biến