Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Taekwondo Sự kiện: 68kg nam - Trận 13: Đồng Nai - Bình Dương
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đình Tiến Đồng Nai 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Minh Mẫn Bình Dương 2
Diễn biến