Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 60 đến 63kg nữ - Trận loại 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hà Thị Hiếu Sơn La 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
H Bay BKRông Đắk Nông 0
Diễn biến