Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 69 đến 72kg nam - Trận loại 11
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Hữu Trung Quảng Trị 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lò Văn Phủ Sơn La 2
Diễn biến