Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - Gi 85kg nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
LÊ DUY THÀNH Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN VĂN LINH Lạng Sơn Thua
Diễn biến