Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nữ - Quân đội vs Bình Dương
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
QD BDU
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Lâm Thu Cúc Quân Đội
Trần Diệu Linh Quân Đội
Vũ Hoài Thanh Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Huỳnh Tiểu Di Bình Dương
Nguyễn Lưu Hoàng Hạc Bình Dương
Vũ Trí Minh Bình Dương
Diễn biến