Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nam - Hải Dương vs Đà Nẵng
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HDU DNG
3   1
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Hữu Huy Hải Dương
Đoàn Bá Tuấn Anh Hải Dương
Nguyễn Đức Tuân Hải Dương
Tên vận động viên Đoàn
Lê Văn Đức Đà Nẵng
Nguyễn Thành Nam Đà Nẵng
Võ Hữu Quốc Đà Nẵng
Diễn biến