Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nam - TP Hồ Chí Minh vs Khánh Hòa
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HCM KHA
3   1
Tên vận động viên Đoàn
Khâu Vũ Ngọc Lân TP Hồ Chí Minh
Lê Đình Duy TP Hồ Chí Minh
Vũ Đức Tuấn TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Phan Huy Hoàng Khánh Hòa
Tô Đức Hoàng Khánh Hòa
Trần Tuấn Quỳnh Khánh Hòa
Diễn biến