Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 0.5
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0.5
Diệp Khải Hằng Bình Dương 0
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 1
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Hà Trung Tín Bình Dương 0
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 1
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0.5
Nguyễn Long Hải Bình Dương 0
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 1
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0.5
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Phan Phúc Trường Bình Phước 0
Tô Thiên Tường Bình Dương 0
Trần Quang Nhật Bình Định 0.5
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0.5
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 0.5
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0.5
Uông Dương Bắc Bình Dương 0
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 0.5
Vũ Hữu Cường Bình Phước 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 0.5
Trần Hữu Bình Bình Dương 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Trần Quốc Việt Bình Dương 0
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0.5
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 0.5
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 0
Bùi Thanh Tùng Bình Định 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 1
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 1
Nguyễn Đại Thắng TP Hà Nội 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0.5
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 0
Đào Cao Khoa Bình Dương 0
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 1
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 1
Chu Tuấn Hải Bình Phước 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0.5
Đinh Tú Bắc Giang 0.5
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 0.5
Đặng Hữu Trang Bình Phước 1
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Văn Dũng Long An 0
Diễn biến