Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 08:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Chu Tuấn Hải Bình Phước 0.5
Đặng Hữu Trang Bình Phước 1
Đinh Tú Bắc Giang 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 0
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 0
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 1
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 1
Nguyễn Đại Thắng TP Hà Nội 1
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0.5
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 0.5
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Văn Dũng Long An 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0.5
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0.5
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 0.5
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0.5
Trần Hữu Bình Bình Dương 1
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vũ Hữu Cường Bình Phước 0.5
Bùi Thanh Tùng Bình Định 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 0
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 1
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 0.5
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0.5
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 0.5
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 0.5
Phan Phúc Trường Bình Phước 0.5
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 0.5
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0.5
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Diễn biến