Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thanh Tùng Bình Định 1
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 0.5
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0.5
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 1
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0
Dương Đình Chung Quảng Ninh 1
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 0
Nguyễn Đại Thắng TP Hà Nội 1
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 1
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0.5
Phan Phúc Trường Bình Phước 0
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 0
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 1
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 1
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Vũ Hữu Cường Bình Phước 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Việt Tiến Long An 0
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0.5
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Phan Văn Dũng Long An 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Trần Hữu Bình Bình Dương 0
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 1
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0
Chu Tuấn Hải Bình Phước 0
Đặng Hữu Trang Bình Phước 0
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0.5
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 1
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0
Đinh Tú Bắc Giang 0
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 1
Diễn biến