Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - NoGi 62kg nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRẦN NGỌC LƯỢNG Bình Dương Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
BẠCH VĂN NGHĨA Hà Nam Thua
Diễn biến