Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 08:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thanh Tùng Bình Dương 0.5
Đặng Hữu Trang Bình Phước 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 1
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 0
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 1
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0.5
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Việt Tiến Long An 1
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 1
Phan Văn Dũng Long An 0
Phùng Quang Điệp Bình Phước 1
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0.5
Trần Hữu Bình Bình Dương 0.5
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0.5
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đại Thắng TP Hà Nội 0.5
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 0
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 0.5
Đinh Tú Bắc Giang 0.5
Phan Phúc Trường Bình Phước 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 1
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 0.5
Lại Lý Huynh Bình Dương 0.5
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 1
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 1
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 0
Chu Tuấn Hải Bình Phước 0.5
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0.5
Vũ Hữu Cường Bình Phước 0
Diễn biến