Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Bình Dương vs Quảng Ninh trận 2 ván 1
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDU QNH
0.5   0.5
Tên vận động viên Đoàn
Dương Thiện Chương Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Vũ Phi Hùng Quảng Ninh
Diễn biến