Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Newaza - NoGi 52kg nữ - Trận 6
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
PHẠM TƯỜNG VY Hà Nam Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
DƯƠNG THỊ THANH MINH Đà Nẵng Thắng
Diễn biến