Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Fighting 57kg nữ - Trận 2
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN THỊ THU TRANG Bình Dương Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
LÊ THỊ THU THẢO Công An Nhân Dân Thắng
Diễn biến