Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nam - Tứ Kết 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QD LDG
2   3
Tên vận động viên Đoàn
Kim Thuận Quân Đội
Lê Đức Phát Quân Đội
Nguyễn Hoàng Anh Quân Đội
Nguyễn Thanh Sơn Quân Đội
Nguyễn Viết Khang Quân Đội
Trần Trung Tín Quân Đội
Vũ Đức Lâm Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Đồng Quang Huy Lâm Đồng
Dương Trung Đức Lâm Đồng
Hoàng Anh Minh Lâm Đồng
Lê Đức Cường Lâm Đồng
Lưu Thái Bảo Lâm Đồng
Nguyễn Đình Hoàng Lâm Đồng
Nguyễn Việt Nhân Lâm Đồng
Nguyễn Xuân Hưng Lâm Đồng
Trần Đình Mạnh Lâm Đồng
Diễn biến