Ngày 16 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nam - Tứ Kết 4
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH HNO
0   3
Tên vận động viên Đoàn
Dương Đức Mạnh Quảng Ninh
Lê Minh Thái Quảng Ninh
Nguyễn Quốc Huy Quảng Ninh
Vũ Thành Long Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Tuấn Đức TP Hà Nội
Lê Văn Tú TP Hà Nội
Nguyễn Chí Đức TP Hà Nội
Nguyễn Tiến Tuấn TP Hà Nội
Nguyễn Văn Mai TP Hà Nội
Phạm Hồng Nam TP Hà Nội
Vũ Hải Đăng TP Hà Nội
Diễn biến