Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vật dân tộc Sự kiện: Trên 57 đến 60kg - Trận 31
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 19:00 Địa điểm: Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hà Anh Hải Bắc Giang Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nghiêm Đình Cảnh Nam Định Thua
Diễn biến