Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0.5
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 1
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lê Anh Minh Bình Phước 0
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 0
Mai Chí Hậu Long An 0
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 0
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 0
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0
Nguyễn Long Hải Bình Dương 1
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Ngọc Lâm Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 1
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0.5
Nguyễn Việt Tiến Long An 1
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 1
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Phan Phúc Trường Bình Phước 0
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0
Phan Văn Dũng Long An 1
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 1
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 1
Trần Hữu Bình Bình Dương 0.5
Trần Quốc Việt Bình Dương 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Vũ Hữu Cường Bình Phước 1
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Uông Dương Bắc Bình Dương 1
Đặng Hữu Trang Bình Phước 1
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Lê Minh Quí Long An 0
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 1
Tô Thiên Tường Bình Dương 0
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 1
Hà Trung Tín Bình Dương 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 1
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 1
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 1
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 1
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0
Đào Cao Khoa Bình Dương 0
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 1
Lê Hoàng Minh Bình Phước 1
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0.5
Chu Tuấn Hải Bình Phước 0.5
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Diệp Khải Hằng Bình Dương 1
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Trần Quang Nhật Bình Định 0
Bùi Thanh Tùng Bình Định 0
Thái Lê Hoài Đức Long An 0
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0.5
Dương Đình Chung Quảng Ninh 1
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 1
Phạm Văn Huy Bình Phước 0
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Diễn biến