Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Thanh Tùng Bình Định 1
Chu Tuấn Hải Bình Phước 1
Đặng Hữu Trang Bình Phước 1
Đào Cao Khoa Bình Dương 1
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0
Diệp Khải Hằng Bình Dương 0.5
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0.5
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Hà Trung Tín Bình Dương 0
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Lê Hoàng Minh Bình Phước 0
Lê Minh Quí Long An 0.5
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 1
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 0
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0.5
Nguyễn Ngọc Lâm Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 1
Phạm Văn Huy Bình Phước 0.5
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 0
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0.5
Thái Lê Hoài Đức Long An 0
Tô Thiên Tường Bình Dương 1
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 1
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Long Hải Bình Dương 0
Trần Hữu Bình Bình Dương 0
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0
Phan Văn Dũng Long An 0
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 0.5
Hà Văn Tiến Bình Phước 0.5
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 1
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 0
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 1
Mai Chí Hậu Long An 0.5
Trần Quốc Việt Bình Dương 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 1
Phan Phúc Trường Bình Phước 0
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 1
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 1
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 1
Uông Dương Bắc Bình Dương 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 0.5
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Lê Anh Minh Bình Phước 0.5
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu 0.5
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 1
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 0
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu 0
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 0
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 1
Vũ Hữu Cường Bình Phước 0
Diễn biến