Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng bàn Sự kiện: Đồng đội nam - Hà Nội vs Quân Đội
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương
Kết quả thi đấu
HNO QD
3   0
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Anh Hoàng TP Hà Nội
Lê Đinh Đức TP Hà Nội
Nguyễn Anh Tú TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thế Nghĩa Quân Đội
Nguyễn Hoàng Lâm Quân Đội
Nguyễn Đăng Hiêp Quân Đội
Diễn biến