Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 0
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 0
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Hà Văn Tiến Bình Phước 0
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lê Anh Minh Bình Phước 0
Mai Chí Hậu Long An 0.5
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 1
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 0.5
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 1
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Long Hải Bình Dương 1
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 0.5
Nguyễn Văn Tới Bình Định 1
Nguyễn Việt Tiến Long An 1
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Văn Dũng Long An 0
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 1
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 0
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 1
Trần Hữu Bình Bình Dương 0
Trần Quốc Việt Bình Dương 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Uông Dương Bắc Bình Dương 0
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 0
Vũ Hữu Cường Bình Phước 1
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 1
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 1
Đào Cao Khoa Bình Dương 1
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 1
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 1
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 0.5
Lê Hoàng Minh Bình Phước 0
Nguyễn Ngọc Lâm Bà Rịa - Vũng tàu 0
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Bùi Thanh Tùng Bình Định 1
Hà Trung Tín Bình Dương 0
Thái Lê Hoài Đức Long An 0.5
Trịnh Văn Thành Bình Dương 1
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 0
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 0.5
Lê Minh Quí Long An 0
Chu Tuấn Hải Bình Phước 0.5
Đặng Hữu Trang Bình Phước 0.5
Tô Thiên Tường Bình Dương 0
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 1
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0.5
Phan Phúc Trường Bình Phước 1
Diệp Khải Hằng Bình Dương 0
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 1
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 0
Trần Quang Nhật Bình Định 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 1
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 1
Lại Lý Huynh Bình Dương 1
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0
Phạm Văn Huy Bình Phước 0
Diễn biến