Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ tướng Sự kiện: Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 15:00 Địa điểm: Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đặng Cửu Tùng Lân Bình Phước 1
Đặng Hữu Trang Bình Phước 0
Đào Cao Khoa Bình Dương 1
Đào Quốc Hưng TP Hồ Chí Minh 0
Dương Nghiệp Lương Bà Rịa - Vũng tàu 0
Hà Văn Tiến Bình Phước 1
Huỳnh Ngọc Sang Bà Rịa - Vũng tàu 0
Lê Anh Minh Bình Phước 1
Lương Đức Hoàng Quảng Ninh 1
Ngô Thanh Phụng Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 1
Nguyễn Anh Quân Quảng Ninh 0.5
Nguyễn Huy Lam TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Minh Hậu Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Minh Nhật Quang TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Phúc Anh Bà Rịa - Vũng tàu 0
Nguyễn Quang Nhật Quảng Ninh 1
Nguyễn Trần Đỗ Ninh TP Hồ Chí Minh 1
Nguyễn Văn Tới Bình Định 0.5
Phan Long Vũ Trụ Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phan Nguyễn Công Minh TP Hồ Chí Minh 1
Phan Phúc Trường Bình Phước 0.5
Phan Trọng Tín TP Hồ Chí Minh 0.5
Phan Văn Dũng Long An 0
Phí Mạnh Cường Quảng Ninh 0.5
Phùng Quang Điệp Bình Phước 0
Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng 1
Trần Chánh Tâm TP Hồ Chí Minh 1
Trần Hữu Bình Bình Dương 1
Trần Quốc Việt Bình Dương 0
Trương Đình Vũ Đà Nẵng 0
Uông Dương Bắc Bình Dương 1
Võ Văn Hoàng Tùng Đà Nẵng 1
Vũ Hữu Cường Bình Phước 1
Vũ Quốc Đạt TP Hồ Chí Minh 0.5
Vũ Tuấn Nghĩa Bà Rịa - Vũng tàu 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trịnh Văn Thành Bình Dương 0
Ngô Ngọc Minh Bình Phước 1
Lê Phan Trọng Tín Bà Rịa - Vũng tàu 0
Đỗ Thế Chiến Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Long Hải Bình Dương 0
Nguyễn Hoàng Lâm Long An 1
Phan Hùng Chí TP Hồ Chí Minh 0
Nguyễn Minh Hưng Bình Phước 0
Lê Hoàng Minh Bình Phước 1
Diệp Khai Nguyên TP Hồ Chí Minh 0
Trần Thanh Tân TP Hồ Chí Minh 0.5
Hà Trung Tín Bình Dương 1
Nguyễn Hoàng Lâm TP Hồ Chí Minh 1
Trần Huỳnh Si La Đà Nẵng 0
Lê Văn Quý Bà Rịa - Vũng tàu 1
Nguyễn Anh Đức Bình Dương 0
Nguyễn Việt Tiến Long An 0
Trần Quang Nhật Bình Định 0.5
Trềnh A Sáng TP Hồ Chí Minh 1
Diệp Khải Hằng Bình Dương 0
Tô Thiên Tường Bình Dương 0.5
Dương Đình Chung Quảng Ninh 0.5
Si Diệu Long TP Hồ Chí Minh 1
Lại Lý Huynh Bình Dương 0.5
Chu Tuấn Hải Bình Phước 1
Nguyễn Chí Độ Bình Dương 0
Nguyễn Khánh Ngọc Đà Nẵng 0
Phan Thanh Giản Bà Rịa - Vũng tàu 0
Phạm Văn Huy Bình Phước 1
Mai Chí Hậu Long An 1
Bùi Thanh Tùng Bình Định 0
Nguyễn Anh Hoàng Bình Dương 0
Đào Văn Trọng Quảng Ninh 0
Nguyễn Thành Bảo Bình Phước 0.5
Thái Lê Hoài Đức Long An 0
Diễn biến