Ngày 26 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bowling Sự kiện: Toàn năng nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 19/12/2022 08:00 Địa điểm: Trung tâm Bowling Hero World
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm Kỷ lục
Bùi Anh Tùng Đà Nẵng 5630
Bùi Đức Anh Cần Thơ 5639
Đào Danh Hùng Ninh Bình 5611
Đào Mạnh Trưởng Cần Thơ 5768
Đỗ Mạnh Cường Hải Phòng 5462
Huỳnh Quốc Sử Bình TP Hồ Chí Minh 5762
Lê Lâm Tùng Ninh Bình 5669
Lê Minh Đức Ninh Bình 5878
Lê Quốc Cường Cần Thơ 5572
Men Kim Chan ĐaRa Bình Dương 5664
Nguyễn Anh Đức TP Hà Nội 5932
Nguyễn Bá Khởi Quảng Nam 5764
Nguyễn Công Danh Hải Phòng 5876
Nguyễn Minh Sang TP Hồ Chí Minh 5968
Nguyễn Trọng Hiếu Hải Phòng 5590
Nguyễn Trọng Nhân Quảng Nam 5431
Phạm Anh Khoa Bình Dương 5468
Phạm Hoàng Phúc Đà Nẵng 5883
Phạm Hồng Đức Ninh Bình 5499
Phạm Quốc Bảo Kỳ TP Hồ Chí Minh 5504
Phạm Thái Bình TP Hà Nội 5881
Trần Anh Tuấn Ninh Bình 5762
Trương Hoài Phương Hải Phòng 5386
Từ Lân Huy Cần Thơ 5385
Vũ Hữu Chiến TP Hà Nội 5708
Vũ Huy Tiến TP Hà Nội 6005
Diễn biến