Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu lông Sự kiện: Đồng đội nữ - Chung Kết
Giờ bắt đầu: 14/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TBH BGI
3   1
Tên vận động viên Đoàn
Đinh Thị Phương Hồng Thái Bình
Mai Thị Hồng Tho Thái Bình
Nguyễn Thị Ngọc Thuý Thái Bình
Phạm Thị Diệu Ly Thái Bình
Trần Thị Ánh Thái Bình
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Giang
Nguyễn Thị Sen Bắc Giang
Thân Vân Anh Bắc Giang
Trần Phương Thảo Bắc Giang
Trần Thị Phương Thuý Bắc Giang
Diễn biến