Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Jujitsu Sự kiện: Fighting 63kg nữ - Trận 4
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Nam Định
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
NGUYỄN THẢO NGÂN Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
ĐẶNG THUỲ TRANG Thái Nguyên Thua
Diễn biến