Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Đồng đội đôi nam trận 3 ván 2
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 15:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QD DNG
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Đức Hòa Quân Đội
Nguyễn Hoàng Nam Quân Đội
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Văn Thành Đà Nẵng
Phan Bá Thành Công Đà Nẵng
Diễn biến