Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Judo Sự kiện: -81kg nam - Trận 6
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Quang Cường Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Quang Trưởng Đồng Tháp Thua
Diễn biến