Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 55kg đến 60kg nam - Trận 4
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quang Vũ Đà Nẵng Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Minh Quân Quảng Nam Thua
Diễn biến