Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Từ 44kg đến 48 kg nữ - Trận 12
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Kim Ngân Tiền Giang Thắng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Lê Phương Bình Dương Thua
Diễn biến