Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Võ cổ truyền Sự kiện: Trên 70kg đến 75kg nữ - Trận 25
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thị Mỹ Xuyên Tiền Giang
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Tân An Đà Nẵng Thắng
Diễn biến