Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng chuyền Sự kiện: Bóng chuyền nam - Trận 1: Ninh Bình - Bến Tre (Bảng A)
Giờ bắt đầu: 02/12/2022 12:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Đại Yên, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
NBI BTR
3   0
Tên vận động viên Đoàn
CÙ VĂN HOÀN Ninh Bình
ĐỖ THÁI SƠN Ninh Bình
GIANG VĂN ĐỨC Ninh Bình
LÂM VĂN SANH Ninh Bình
LÊ THANH GIANG Ninh Bình
NGUYỄN HUỲNH ANH PHI Ninh Bình
NGUYỄN THANH TÙNG Ninh Bình
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Ninh Bình
NGUYỄN VĂN QUỐC DUY Ninh Bình
NGUYỄN VĂN THÁI Ninh Bình
PHẠM VĂN HUYNH Ninh Bình
TRẦN ANH TÚ Ninh Bình
TRẦN ĐÌNH DŨNG Ninh Bình
TRỊNH DUY PHÚC Ninh Bình
TRƯƠNG CHÍ HIẾU Ninh Bình
VŨ QUANG KHƠI Ninh Bình
Tên vận động viên Đoàn
BÙI TRƯỜNG THỊNH Bến Tre
ĐẶNG VÕ QUANG HUY Bến Tre
LÊ VĂN HẬU Bến Tre
NGUYỄN BẢO CHÁNH Bến Tre
NGUYẾN HOÀNG KHA Bến Tre
NGUYỄN HOÀNG LAM Bến Tre
NGUYỄN PHÚC LỘC Bến Tre
NGUYỄN PHƯỚC AN Bến Tre
NGUYỄN THÀNH NHÂN Bến Tre
NGUYẾN THÀNH PHÁT Bến Tre
PHẠM TẤN ĐẠT Bến Tre
TRẦN ĐỨC HUY Bến Tre
TRÀN TRỌNG NHỰ Bến Tre
Diễn biến