Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ - Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 2
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 15:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDI CTH
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Kim Lê Bình Định
Đặng Hoàng Quý Nhân Bình Định
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Cần Thơ
Phạm Lê Thảo Nguyên Cần Thơ
Diễn biến