Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Đồng đội đôi nam trận 1 ván 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
BDU HNO
0   2
Tên vận động viên Đoàn
Dương Thiện Chương Bình Dương
Lê Minh Tú Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Lê Tuấn Minh TP Hà Nội
Nguyễn Văn Huy TP Hà Nội
Diễn biến