Ngày 28 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ - Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TNG HCM
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Lê Thị Hà Thái Nguyên
Nguyễn Thiên Ngân Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Lê Thùy An TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Thủy Tiên TP Hồ Chí Minh
Diễn biến