Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cờ vua Sự kiện: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ - Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 3
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG TTH
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Cảnh Huấn Đà Nẵng
Nguyễn Thị Phương Thảo Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Hà Phương Hoàng Mai Thừa Thiên - Huế
Võ Hoài Thương Thừa Thiên - Huế
Diễn biến