Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng ném Sự kiện: Bóng ném nam - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 16:00 Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
DNG HCM
16   44
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Văn Ý Đà Nẵng
Đinh Văn Phúc Đà Nẵng
Đoàn Đức Huy Đà Nẵng
Huỳnh Quân Đà Nẵng
Lê Sinh Phúc Thọ Đà Nẵng
Mai Trương Huy Hoàng Đà Nẵng
Nguyễn Hữu Thành Đà Nẵng
Nguyễn Quốc Long Đà Nẵng
Phan Văn Phước Đà Nẵng
Trần Lê Như Nghĩa Đà Nẵng
Viêm Đình Tuấn Anh Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
DƯƠNG TRẦM TUẤN THANH TP Hồ Chí Minh
LÊ MINH THUẬN TP Hồ Chí Minh
LIÊU GIA KIỆN TP Hồ Chí Minh
LỮ TRẦN TOÀN PHONG TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN ANH DUY TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN DUY KHANG TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN NGỌC HẢI TRIỀU TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN TÁ TRỰC TP Hồ Chí Minh
NGUYỄN TIẾN NGỌC QUÝ TP Hồ Chí Minh
PHẠM NGUYỄN ANH TÍN TP Hồ Chí Minh
TP. HỒ CHÍ MINH TP Hồ Chí Minh
TRẦN LÊ MINH TP Hồ Chí Minh
TRẦN THANH THUẬN TP Hồ Chí Minh
TRẦN THIỆN TÂM TP Hồ Chí Minh
TRẦN XUÂN LỘC TP Hồ Chí Minh
TỪ THANH QUANG TP Hồ Chí Minh
VÕ VƯƠNG TRỌNG TP Hồ Chí Minh
Diễn biến